Tranh thêu bến nhà rồng

Tranh thêu bến nhà rồng được thêu hoàn toàn bằng tay

Tranh thêu Bến Nhà Rồng tác phẩm được thêu bằng chỉ tơ trên nền vải lụa, thêu 100% bằng tay bởi nghệ nhân

0869 688 658